Skocz do treści

poradnia internetowa

www.narkomania.org.pl

telefon zaufania

801 199 990

Realizator

Realizatorem kampanii jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, agenda Ministra Zdrowia. Celem działania Biura jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych. Biuro inicjuje i wspiera prowadzenie badań dotyczących problematyki używania narkotyków. Udziela pomocy merytorycznej dla instytucji, placówek oraz osób zajmujących się problemem narkomanii.

Strona internetowa: www.kbpn.gov.pl