Skocz do treści

poradnia internetowa

www.narkomania.org.pl

telefon zaufania

801 199 990

Partnerzy

 

Instytut Transportu Samochodowego – Instytut prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. Zadaniami Instytutu jest m.in. ogólna poprawa funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego oraz ograniczenie szkodliwości rozwoju transportu samochodowego i ruchu drogowego pod kątem bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony środowiska naturalnego.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, działa mając przede wszystkim na celu eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk w transporcie drogowym.

Partnerstwo na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji.

Adwokatura Polska – Adwokatura Polska jest samorządem zawodu zaufania publicznego. Powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Samorząd adwokacki dba również o wysoki standard merytorycznego i etycznego wykonywania zawodu, kształci aplikantów adwokackich oraz prowadzi sądownictwo dyscyplinarne adwokatów. Adwokatura Polska skupia 14 tys. adwokatów oraz ponad 6,5 tys. aplikantów adwokackich działających w 24 izbach w całej Polsce.

Główny Inspektorat Sanitarny jest powołany do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami  m.in. higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy itp.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej – w działalności Izby wyróżnić można dwa poziomy działań:świadczenie na rzecz naszych członków usług o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym i szkoleniowym, a także usług o charakterze gospodarczym oraz reprezentowanie interesów komunikacji miejskiej w stosunku do władz centralnych, poszczególnych resortów.

Miesięcznik Transportu Drogowego i Spedycji „Polski Traker” i „Polski Traker BUS” przeznaczony jest dla kierowców, mechaników, przewoźników oraz wszystkich interesujących się transportem i samochodami. 

Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera jest organizacją zrzeszającą kierowców posiadających kategorię prawa jazdy: C, CE, D, DE. Są wśród nich w znacznej części kierowcy zawodowi, jak również szkoleniowcy, egzaminatorzy i instruktorzy jazdy oraz przedstawiciele nauki, mediów i branży transportowej.

Fleet Meeting sp. z o.o. – Miesięcznik Fleet. Spółka działa w obszarze biznesu motoryzacyjnego i flotowego, szeroko rozumianego zarządzania autem firmowym. Fleet Meetings poprzez aktywne działania dostarcza najnowszą wiedzę, inspirację i informację z zakresu zarządzania flotą samochodową, przybliżając nowe trendy i idee, zarówno na polu wydawniczym, jak i eventowym.