Skocz do treści

poradnia internetowa

www.narkomania.org.pl

telefon zaufania

801 199 990

O kampanii

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości ryzyka używania substancji psychoaktywnych przez kierujących pojazdami zawodowo oraz wiedzy na temat konsekwencji prawnych i możliwości zapobiegania zjawisku w zakładach pracy zatrudniających kierowców zawodowych. 

Jazda samochodem pod wpływem substancji psychoaktywnych stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Narkotyki podobnie jak alkohol zakłócają  percepcję kierowcy, jego ocenę sytuacji i własnych możliwości. 

+ Wykrywalność (dane)
Według statystyk polskiej Policji w 2013 r. pijani kierowcy spowodowali ponad 3000 wypadków, w których życie straciło 426 osób, a ponad 3500 zostało rannych.
Źródło: Komenda Główna Policji, Wypadki drogowe – raporty roczne [online] http://www.statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html [Data dostępu: 10.10.2014] 

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu jest coraz częściej piętnowane przez społeczeństwo i równie często nagłaśniane w radiu i telewizji. Mniej mówi się natomiast o tym, że środki odurzające działają podobnie do alkoholu i są tak samo groźne.

Polskie prawo tak samo surowo traktuje tych, którzy usiedli za kółkiem będąc pod wpływem alkoholu, jak i prowadząc pod wpływem innych substancji psychoaktywnych.