Skocz do treści

poradnia internetowa

www.narkomania.org.pl

telefon zaufania

801 199 990

Nowe substancje psychoaktywne tzw. "dopalacze"

Substancje te mają działanie zbliżone do działania nielegalnych środków psychoaktywnych, jednak efekty użycia „dopalaczy” często są zdecydowanie bardziej nasilone. 

„Dopalacze” nie poddawane są żadnej kontroli przez producentów i dlatego łatwo można doprowadzić do przedawkowania ze skutkiem śmiertelnym.

Zażycie jakichkolwiek „dopalaczy” wiąże się z ryzykiem zdrowotnym i negatywnymi skutkami ubocznymi.