Skocz do treści

poradnia internetowa

www.narkomania.org.pl

telefon zaufania

801 199 990

Rodzaje narkotyków


Po narkotykach rozum wysiada

Tak narkotyki mogą działać na Twoje zdolności psychomotoryczne:

 1. zniekształcają percepcję wzorkową i słuchową
 2. zaburzają koncentrację, uwagę, koordynację psychoruchową
 3. upośledzają procesy myślowe
 4. powodują nadmierną pewność siebie na drodze
 5. zaburzją zdolność do prawidłowej oceny ryzyka na drodze - opóźniają czas reakcji
 6. wywołują senność, apatię
 7. początkowo likwidują zmęczenie, następnie pojawia się wyraźne osłabienie
 8. powodują reakcje impulsywne
 9. powodują halucynacje

Konsekwencje prawne

Odpowiedzialność karna:

Za prowadzenie samochodu pod wpływem środka odurzającego grozi

 • grzywna
 • ograniczenie wolności - od 1 miesiąca do 12 miesięcy
 • pozbawienie wolności - do 2 lat

Kierowców za ponowną jazdę po spożyciu narkotyków spotka

 • pozbawienie wolności - od 3 miesiący do 5 lat

Za spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem środka odurzającego skutkującego śmiercią innej osoby lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu grozi

 • pozbawienie wolności - do 12 lat

Kierowca wsiadający za kierownicę pod wpływem środków odurzających, który powoduje śmiertelny wypadek

 • traci prawo jazdy dożywotnio

Odpowiedzialność cywilna

Spowodowanie wypadku przez kierowcę będącego pod wpływem środka odurzającego

 • traktowane jest jak umyślne wyrządzenie szkody
 • wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela

Spowodowanie wypadku przez kierowcę będącego pod wpływem środka odurzającego skutkującego śmiercią innej osoby lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu

 • wiązać się będzie z pokryciem kosztów leczenia, wypłatą renty lub zadośćuczynienia za krzywdę osobie poszkodowanej, a w przypadku jej śmierci rodzinie zmarłego nawet do kilkuset tysięcy złotych
 • w przypadku śmierci kierowcy, który spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym wypłata odszkodowania może przejść na spadkobierców zmarłego

Odpowiedzialność wobec pracodawcy

Spowodowanie wypadku przez kierowcę będącego pod wpływem środka odurzającego

 • traktowane jest przez ubezpieczyciela jako umyślne wyrządzenie szkody
 • pracodawca może zażądać od pracownika odszkodowania za wyrządzone szkody w pełnej wysokości
 • w przypadku śmierci pracownika pracodawca może zażądać odszkodowania od jego spadkobierców